CERTIFICERING

De taxateurs van het Taxatie Collectief staan ingeschreven in het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs (NRVT) voor de kamers Wonen, Bedrijfsmatig Vastgoed – Grootzakelijk Vastgoed en Landelijk en Agrarisch Vastgoed. Het Taxatie Collectief is aangesloten bij de beroepsvereniging Vastgoedpro. Voor de woning taxaties zijn wij aangesloten bij het validatie instituut NWWI.

BEKIJK HIER ONZE TAXATIEPROCESSEN

TAXATIE BEDRIJFSMATIG

TAXATIE WONEN

TAXATIE BEDRIJFSMATIG

 • Offerte binnen 24 uur;
 • Opdrachtbevestiging;
 • Digitaal aanleveren van de stukken via het 
klantportaal;
 • Maken van een afspraak voor de opname;
 • Opname;
 • Uitwerking taxatierapport;
 • Beoordeling door 2e lezer;
 • Opleveren concept taxatierapport;
 • Opleveren definitief taxatierapport.

Voor het opmaken van de offerte wordt met u contact opgenomen, zodat de reikwijdte en inhoud van de offerte overeenkomt met uw wensen. In de opdrachtbevestiging worden de opdrachtvoorwaarden schriftelijk en gedetailleerd vastgelegd.

Na opdrachtbevestiging kan in het digitale klantportaal de benodigde stukken voor de taxatie worden aangeleverd. U hoort van ons welke gegevens we van u nodig hebben.

Bij de opname zal de taxateur de onroerende zaak zowel intern als extern opnemen. Wij beoordelen de bouwkundige staat, afwerking, ligging en omgeving van de onroerende zaak.

Na de opname zal het taxatierapport worden opgesteld volgens de hiervoor opgestelde regels en richtlijnen; NRVT, IVS en eisen vanuit de geldverstrekker.

Voor het taxatierapport kan worden uitgebracht wordt deze onderworpen aan een plausibiliteitstoets door een controlerend Register-Taxateur. In de opdrachtvoorwaarden wordt overeengekomen wie de Register-Taxateur is.

Als het rapport is beoordeeld door de 2e taxateur zenden we u het rapport in concept toe. We horen dan nog graag of u opmerkingen of vragen heeft voordat we het rapport definitief uitbrengen. Mochten er opmerkingen zijn dan wordt in overleg gekeken of het concept kan worden herzien. In het taxatierapport zal worden opgenomen hoeveel concepten er zijn uitgebracht. Ook wordt vermeld of de opmerkingen op het concept hebben geleid tot wijzigingen in de taxatie.

Na opdrachtverstrekking duurt het gemiddeld 10 werkdagen voor bovenstaand taxatieproces is doorlopen en u het taxatierapport ontvangt. De status van het taxatieproces kunt u 24/7 inzien via het klantportaal.
neem contact op

TAXATIE WONEN

 • Offerte binnen 24 uur;
 • Opdrachtbevestiging;
 • Digitaal aanleveren van de stukken via het 
klantportaal;
 • Maken van een afspraak voor de opname;
 • Opname;
 • Uitwerking taxatierapport;
 • Validatie door NWWI / 2e taxateur;
 • Opleveren definitief taxatierapport.

Wanneer u of uw tussenpersoon een taxatie bij ons aanmeldt ontvang u per mail binnen 24 uur een opdrachtbevestiging van ons. Wij nemen contact met u op om eventuele vragen en wensen te bespreken en voor het maken van een afspraak voor de opname. Bent u nog geen eigenaar van de nieuwe woning? Dan maken wij een afspraak met de verkopend makelaar of eigenaar van de woning.

Tijdens of voorafgaand aan de opname ontvangen wij graag van u wat informatie. U ontvangt van ons bericht wat we nodig hebben, met de bijbehorende invulformulieren erbij. Benodigde documenten zijn onder andere: bouwtekeningen, kostenbegrotingen bij verbouwingen of nieuwbouw, VVE stukken bij appartementen etc.

Bij de opname zal de taxateur de woning zowel binnen als buiten opnemen. We beoordelen de bouwkundige staat, afwerking, ligging en omgeving van de onroerende zaak. Tijdens de opname maken we foto's van alle ruimten, deze dienen te worden opgenomen in het taxatierapport.

Na de opname en beoordeling van de woning zal het taxatierapport worden opgesteld volgens de hiervoor opgestelde regels en richtlijnen.

Vervolgens wordt het rapport ondertekend en bij het NWWI ter validatie aangeboden. Het NWWI beoordeelt of de taxatie is uitgevoerd volgens de richtlijnen en voldoet aan alle eisen. Indien de taxatie niet voor financiering is maar voor een ander doel wordt de validatie door een collega taxateur uitgevoerd in plaats van door het NWWI.

Als de taxatie is gevalideerd en aan alle eisen voldoet kunt u het taxatierapport in het online portaal van NWWI of ons klantportaal bekijken en downloaden. Indien uw hypotheekadviseur als tussenpersoon is aangemeld ontvangt deze ook automatisch het taxatierapport, zodat de aanvraag direct verder kan worden afgerond. Na opdrachtverstrekking duurt het gemiddeld 5 werkdagen voor bovenstaand taxatieproces is doorlopen en u het taxatierapport ontvangt.
neem contact op

TAXATIE COLLECTIEF

Osseweg 36A
5351AE Berghem

Heermoesstraat 25
5232 KG s-hertogenbosch

0412-250013
info@taxatiecollectief.nl
www.taxatiecollectief.nl

NEEM CONTACT MET ONS OP VOOR EEN TAXATIE

Wilt u een taxatieaanvraag doen? Vul onderstaande contactformulier zo uitgebreid mogelijk in en wij leveren binnen één werkdag een offerte aan.

TE TAXEREN OBJECT

To top