Taxatie aanvragen

Zo simpel kan het zijn

CONTACTGEGEVENS

TE TAXEREN OBJECT

Voor het opmaken van de offerte wordt met u contact opgenomen, zodat de reikwijdte en inhoud van de offerte overeenkomt met uw wensen. In de opdrachtbevestiging worden de opdrachtvoorwaarden schriftelijk en gedetailleerd vastgelegd.

Na opdrachtbevestiging kan in het digitale klantportaal de benodigde stukken voor de taxatie worden aangeleverd. Hier is een duidelijk overzicht beschikbaar van alle benodigde gegevens.

We plannen samen met u een passend moment in voor de opname. Bij de opname zal de taxateur de onroerende zaak zowel intern als extern opnemen. Wij beoordelen de bouwkundige staat, afwerking, ligging en omgeving van de onroerende zaak.

Na de opname en beoordeling van de onroerende zaak zal het taxatierapport worden opgesteld volgens de hiervoor opgestelde regels en richtlijnen. Na opdrachtverstrekking duurt het gemiddeld 10 werkdagen voor bedrijfsmatige taxaties gereed zijn, voor (niet verhuurde) woningen is dit gemiddeld 5 werkdagen.

WIJ TAXEREN

WONINGEN

WINKELS

KANTOREN

BEDRIJFSRUIMTE

HORECA

EXPLOITATIEGEBODEN VASTGOED

MAATSCHAPPELIJK VASTGOED

GROOT ZAKELIJK VASTGOED

ARGRARISCH VASTGOED

To top